ÚJ MISEREND

Augusztus 1-től az újudvari és homokkomáromi plébániák területének bővülése, illetve a gelsei plébánián bekövetkezett plébános váltás miatt az alábbi miserend változás lép életbe.

Kérjük a Testvérek megértését és alkalmazkodását, mert embert próbáló feladat az immáron 8 településből álló Plébániaegyüttes lelkipásztori ellátása.
Mindezt egyedül, kápláni vagy diakónusi segítség nélkül, úgy hogy minden egyházközségben lehetőség maradjon a vasárnapi vagy szombat esti szentmisén való részvételre.

(Mindemellett a plébános atya az egyházmegyei Cursillo Közösség papja, a nagykanizsai Antióchia Közösség lelkivezetője, hitoktató a gelsei iskolában és hittanár a Piarista Gimnáziumban.)