Püspök atya körlevele, zsinati kérdőív

Krisztusban kedves testvérek!

A Kaposvári Egyházmegye megalapításának 25. évfordulója alkalmából elérkezettnek láttuk az időt, hogy meghirdessük első egyházmegyei zsinatunkat. Ebben a körlevélben tájékoztatni szeretnélek benneteket arról, hogy hol tartunk és meghívni egy közös útkeresésre.

A zsinat előkészítő folyamatában vagyunk. Ezt a folyamatot erősen lelassította a járvány, ami új helyzetet teremtett. A tavaszi első hullám idején elrendelt templombezárások után a hívek közül sokan nem tértek vissza, vannak, akik nem mernek vagy nem is akarnak visszajönni. Ennek oka lehet a félelem és a féltés, de lehet a közömbösség is. Mit tehetünk? Hogyan lehet elérni újra az embereket? Milyen egyházat szeretnénk a covid járvány után? Az egyháznak szüksége van arra, hogy kérdéseket intézzenek hozzá és együtt keressük meg a válaszokat. Az egyházmegye jövője, a jövő egyháza rajtunk papokon és rajtatok is múlik. Nem szabad homokba dugni a fejünket, vagy minden megoldást felülről várni.

A zsinat közös útkeresés, amelynek mottója: vonzásban, közösségben és egységben. Célunk annak felismerése, hogyan lehet vonzó módon megnyerni Krisztus evangéliumának az embereket most és a járvány után.

Mit várunk és kérünk tőletek?

Most a legfontosabb feladat, hogy az egyházmegye honlapján elérhető zsinati kérdőívet töltsétek ki! (a kérdőív linkje) Ez egy fontos és jó lehetőség arra, hogy mindenki szabadon hozzászóljon a zsinathoz.

Egyénileg, akinek van rá lehetősége keressen rá az egyházmegye honlapján található zsinat fülre és olvassa el az ott található, a közös gondolkodást elindító szövegeket és beszélgetést segítő kérdéseket. (https://zsinat-kaposvar.egyhazmegye.hu/ )

Közösségileg pedig, amikor már a személyes találkozás újra lehetséges lesz, „zsinatolásra” hívunk benneteket a saját plébániátokon. Ezeken a zsinati alkalmakon, együttműködve a papjaitokkal, arra buzdítalak benneteket, hogy alakítsátok ki a párbeszéd kultúráját. Folytassatok olyan dialógust, ahol mindenki szabadon kifejtheti véleményét, ahol meghallgatjátok a társaitokat és nem meggyőzni, hanem megérteni szeretnétek a másikat. Azt kérem tőletek, hogy ösztönözzétek és bátorítsátok egymást a közös útkeresésben, és tegyetek gyakorlati javaslatokat is a honlapon található dokumentumokhoz. Ezekről az együttlétekről, az ott elhangzó véleményekről és felmerülő kérdésekről készüljön minden alkalommal jegyzőkönyv, amelyet legyetek szívesek továbbítsatok a püspökségre.

Azt kérjük a paptestvérektől, hogy minden hónap első vasárnapján ajánljanak fel szentmisét a zsinatunkért. Kérlek benneteket is, hogy ti is imádkozzatok ezért!

Hálát adok értetek, kedves testvéreim, akik kitartottatok minden nehézség ellenére és Isten áldását kérem rátok és mindenkire, aki bekapcsolódik a zsinati folyamatba és segíti annak megvalósulását!

Kaposvár, 2020. 11. 05. Szent Imre ünnepén

Varga László megyéspüspök

Homokkomáromi engesztelés

Kedves Homokkomáromi Zarándokok!
November 13-án a fennálló körülmények miatt nem tudjuk megtartani a hagyományos engesztelő napunkat.
Azért, hogy az engesztelések folytonossága megmaradjon, 17 órakor egyszerű, csendes misét mondok a kegytemplomban, amelyen az állami és egyházi járványügyi előírások betartásával részt lehet venni.
Szeretettel:
Zoltán atya

Október 13-a Homokkomáromban

Kedves Zarándok Testvérek!
Az október 13-i homokkomáromi engesztelés vendége Varga László püspök atya, a Kaposvári Egyházmegye főpásztora lesz.
 
Kérjük a kedves Híveket, hogy a templomban tartsák meg az 1-1,5 m távolságot és a kijelölt helyeken foglaljanak helyet!
Továbbá kérjük a templomban a maszk viselését!
 
Javasoljuk, hogy amennyiben az időjárás engedi, inkább a kegytemplom körül, szabadtéren vegyenek részt a szentmisén.
 
Program:
gyóntatás. keresztút: 17.00
szentmise, körmenet: 18.30