Homokkomáromi engesztelőnap

Kedves Testvérek!
Szeretettel hívjuk a Zarándokokat a július 13-ai engesztelőnapra Homokkomáromba!

Vendégünk Beer Miklós püspök atya, a Váci egyházmegye nyugalmazott főpásztora lesz.
A zarándoklat végén Kis Szent Félix áldásban részesítjük a várandós édesanyákat és a kisgyermekeket.

A szentmisét gyermekáldásért, szülőkért és a kisgyermekekért ajánljuk fel.

Program:
17.00 gyóntatás
18.30 engesztelő szentmise, körmenet

PLÉBÁNIÁINKAT ÉRINTŐ SZEMÉLYI VÁLTOZÁSOK

Arányi Zoltán plébánost 2022. augusztus 10. hatállyal felmentettem az Újudvari, Gelsei és Homokkomáromi Plébániák ellátása alól és kineveztem a Lengyeltóti Plébánia plébánosává.

Várnai László
esperes plébánost eddigi feladatai megtartása mellett 2022. augusztus 10. hatállyal megbíztam a Homokkomáromi Plébánia oldallagos ellátásával.

Béri László Renátó atyát
2022. augusztus 10. hatállyal kineveztem a nagykanizsai Jézus Szíve Plébánia kisegítő lelkészének homokkomáromi lakhellyel. Feladatai közé tartozik a homokkomáromi kegyhely lelkipásztori ellátása, valamint lelkigyakorlatok és lelki programok tartása.

Nikli Zsoltot 2022. augusztus 10. hatállyal felmentettem a nagykanizsai Sarlósboldogasszony Plébánián betöltött kisegítő lelkészi feladatai alól és kineveztem az Újudvari és a Gelsei Plébániák plébánosává.

Varga László megyéspüspök
Kaposvár, 2022. június 27.