Zoltán atya bejegyzései

November 13.

Szeretettel várjuk a Zarándokokat a november 13-ai homokkomáromi engesztelőnapra!
Vendégünk Tölgyesi Dávid újmisés atya, a nagykanizsai felsővárosi templom káplánja lesz.

Program:
17.00 Keresztút, gyóntatás
18.30 Engesztelő szentmise, körmenet


HALOTTAK NAPJA

Mindenható, örök Isten:
A te akaratodból születünk, és gondviselésed kormányoz minket, a bűn miatt testünk a te parancsodra tér vissza a földbe, amelyből vétetett.
De Fiad halála megváltott minket, egy intésed felébreszt halálos álmunkból, hogy feltámadva megosszuk Ővele dicsőséges életét.

(Részlet a Megholtakról szóló IV. prefációból)

MINDENSZENTEK ÜNNEPE

November 1-jén közös napon ünnepeljük az összes szentet, vagyis valamennyi megdicsőült lelket, akikről sokaságuk miatt a kalendárium külön, név szerint nem emlékezhet meg.

Mindenszentek ünnepe a kötelező egyházi ünnepek közé tartozik, ezért a hívek számára előírás a szentmisén való részvétel.