Nincs kategorizálva kategória bejegyzései

ADVENT 2. VASÁRNPJA

Abban az időben: Keresztelő János megjelent Júdea pusztájában, és így tanított: “Térjetek meg, elközelgett a mennyek országa!”
 
Keresztelő Szent János maga is kifejezte hódolatát az eljövendő Megváltó előtt. Pedig nagy prófétának tartották az emberek. De János tudott alázatos lenni, mert felismerte azt akiről beszélt.
 
Vajon mi mennyire vagyunk alázatosak? Megtartjuk a főparancsot, hogy úgy szeretjük embertársainak, mint saját magunkat? Vagy pedig szeretetlenek vagyunk a másik emberrel szemben. Önzőek, aki csak a saját érdekeit nézi? A kereszténység nem magánügy, hanem mivel fizikailag egyre közelebb élünk egymáshoz, annál inkább válik közös üggyé.
 
Az életünkkel, viselkedésünkkel kell tanúságot tennünk Jézus melletti elkötelezettségünkről, hogy barátai lehessünk, ahogyan Keresztelő János is Jézus barátja lett.
Ha így cselekszünk, azzal mi is előkészítjük az Úr útját és nemcsak embertársaink előtt leszünk értékesebbek, hanem a Mennyei atya szerető tekintete előtt is, aki mindenhol jelen van és mindent lát.

ADVENT 1. VASÁRNAPJA

“Itt az óra, hogy fölébredjünk álmunkból! Üdvösségünk közelebb van, mint amikor hinni kezdtünk! Múlóban az éjszaka, elközelgett a nappal.”
 
Szent Pál apostol levelében figyelmeztet Megváltónk eljövetelének közelségére. Ővele elérkezik a fény életünk sötétségébe. Utána pedig praktikus tanácsokat is ad, amiket érdemes nekünk is megszívlelni az idei adventi várakozásban! 
 
“Vessük hát le a sötétség tetteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit! Éljünk becsületesen, amint az a nappalhoz illik, ne lakmározva és részegeskedve, ne kicsapongásban és érzékiségben, ne civakodva és viszálykodva! Öltsétek inkább magatokra Jézus Krisztust s a testi fegyelmet, hogy ne a bűnös vágyak szerint cselekedjetek.”

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS

Szeretettel hívjuk a kedves Testvéreket idén adventben is a közös ünnepi gyertyagyújtásokra!

ÚJUDVAR, Szent Orbán tér
December 1. 18.00
December 8. 16.00
December 15. 16.00
December 21. 16.00

GELSE, Templom melletti téren
November 30. 15.30
December 7. 15.30
December 14. 15.30
December 21. 15.30

KILIMÁN, Templomkert
A szombat esti 17 órai szentmisék után

HOMOKKOMÁROM, Faluközpont
December 15. 15.00

ZSIGÁRDMAJOR, Harangláb mellett
December 22. 16.00

KRISZTUS KIRÁLY VASÁRNAPJA

Az egyházi év utolsó vasárnapján ünnepeljük azt a királyt, kinek a királysága nem ezen a világon van. Mert itt minden királyság egyszer véget ér, megsemmisül. De Krisztus királysága örök. Ezentúl,ha a keresztre tekintünk, mindig jusson eszünkbe, hogy mi nem a földi királyságért, tehát nem a földi jólétért élünk, hanem azért, hogy a királyok királyával legyünk majd örökké az ő királyságában.