HALOTTAK NAPJA

Mindenható, örök Isten:
A te akaratodból születünk, és gondviselésed kormányoz minket, a bűn miatt testünk a te parancsodra tér vissza a földbe, amelyből vétetett.
De Fiad halála megváltott minket, egy intésed felébreszt halálos álmunkból, hogy feltámadva megosszuk Ővele dicsőséges életét.

(Részlet a Megholtakról szóló IV. prefációból)