Nagyheti és a húsvéti szertartásrend

Kérjük a Testvéreket, hogy tanulmányozzák a miserendet és legyenek megértéssel lelkipásztoruk felé, aki nem tudja egyedül úgy ellátni a plébánia 8 templomát, mint amikor 30 éve két pap szolgált ugyanezen a területen 3 templomban!
Hosszúvölgyön április 24-én 18 órakor, Korpaváron pedig április 28-án 16 órakor lesznek a húsvéti szentmisék.

NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA

“Apám házában a sok napszámos bővelkedik kenyérben – mondta –, én meg éhen halok itt. Útra kelek, hazamegyek apámhoz és megvallom: Apám, vétkeztem az ég ellen és teellened. Arra, hogy fiadnak nevezz, már nem vagyok méltó, csak béreseid közé fogadj be. Csakugyan útra kelt és visszatért apjához. Apja már messziről meglátta és megesett rajta a szíve. Eléje sietett, a nyakába borult és megcsókolta.”
 
(A napi evangélium részlete Szent Lukácstól)

NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA

,,Egy embernek fügefa volt a szőlőjében. Kiment, gyümölcsöt keresett rajta, de nem talált. Erre így szólt vincellérjéhez: Idejárok három év óta, hogy gyümölcsöt keressek ezen a fügefán, de nem találok. Vágd ki! Miért foglalja itt a helyet? De az így válaszolt: Uram, hagyd meg még az idén. Körülásom és megtrágyázom, hátha terem majd jövőre? Ha mégsem, akkor kivághatod.”
(Lk 13,6-9)

Isten mindennap új lehetőséget ad a változásra és türelmesen vár ránk! Rajtunk áll, hogy válaszolunk-e!