ÉVKÖZI 21. VASÁRNAP

“Valaki megkérdezte Jézustól: Uram, kevesen vannak, akik üdvözülnek? Ő így válaszolt: Törekedjetek bemenni a szűk kapun, mert mondom nektek, sokan próbálnak majd bejutni, de nem tudnak”
Azaz áldozatvállalás nélkül nem lehet eljutni a Mennyek országába!

Ifipapi találkozót tartottak a Kaposvári Egyházmegye “fiatal” papjai a gelsei plébánián.
A 11 órás szentmisét követően a helyi képviselő-testület látta vendégül ebéddel az atyákat.